"Poczytajmy" Ogólnopolski program edukacyjny.

Celem programu jest nie tylko promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, ale także zachęcenie ich do podejmowania działań wolontariackich.

Program od 2002 roku prowadzi Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Kluby czytelnicze tworzą młodzi ludzie wraz z opiekunami. Razem organizują spotkania czytelnicze dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic lub domów dziecka.

Wspólne czytanie książek jest szansą do zaangażowania się młodzieży w działania na rzecz innych oraz poznania swojej okolicy – jej przyrody, historii, legend z nią związanych. Po lekturze starsi i młodsi uczniowie razem bawią się, rysują, tańczą, śpiewają, przygotowują inscenizacje teatralne, a także uczą!


Program "Poczytajmy" został objęty patronatem honorowym Polskiej Izby Książki.

Więcej o programie i działaniach klubów czytelniczych można znaleźć na stronie: www.poczytajmy.ceo.org.pl.

Kontakt: aneta.derda@ceo.org.pl

450 klubów

Czytelnianych w całej Polsce

W program zaangażowało się

Ponad1500 opiekunów
Ponad 15 000 dzieci

uczestniczyło w spotkaniach czytelników

Centrum Edukacji Obywatelskiej