Cała Polska czyta dzieciom

Już od ponad 17 lat Fundacja "ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom" wspiera mądre wychowanie dzieci i młodzieży, w tym czytanie dzieciom "20 minut dziennie. Codziennie!"

Kampania społeczna "Cała Polska czyta dzieciom" (CPCD) jest powszechnie znana w kraju i znalazła naśladowców za granicą – w Czechach, na Słowacji, Litwie, Ukrainie, w Kirgizji. Badania Biblioteki Narodowej opublikowane w 2015 roku wykazały, że ponad połowa ówczesnych gimnazjalistów powoływała się na praktykę częstego czytania im przez rodziców w dzieciństwie, co zostało przez badaczy przypisane wpływowi kampanii "Cała Polska czyta dzieciom".

Codzienne czytanie dzieciom jest proste i znakomicie wspiera wszechstronny rozwój dziecka:

  • buduje silną więź z rodzicem,
  • uczy języka i myślenia,
  • rozwija pamięć i wyobraźnię,
  • przynosi ogromną wiedzę,
  • uczy odróżniania dobra od zła.

Fundacja dąży przy tym do podnoszenia poziomu kultury adresowanej do dzieci i młodzieży, którym potrzebne są książki mądre i ciekawe, napisane piękną polszczyzną, przynoszące rzetelną wiedzę, humor na dobrym poziomie, rozwijające wrażliwość moralną i dające niekłamaną radość czytania.

W 2007 roku Fundacja wydała pierwszą kolekcję książek „Cała Polska czyta dzieciom”, zawierającą 23 mniej znane literackie perły dla dzieci i młodzieży. W 2017 roku z okazji 15-lecia kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” do rąk młodych czytelników trafiła druga, 15-tomowa kolekcja CPCD złożona ze znakomitych, a mniej popularnych dzieł literackich dla dzieci i młodzieży, pięknie zilustrowana przez Anitę Głowińską.

Fundacja co trzy lata organizuje Konkurs Literacki im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży. W ramach 4 dotychczasowych edycji Konkursu do Fundacji napłynęło ponad 2500 prac – nigdzie dotychczas niepublikowanych. Nagrodzono i wydano blisko 50 nowych, znakomitych książek, zarówno uznanych autorów, jak i debiutantów, które stały się bestsellerami literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz zdobyły liczne nagrody w konkursach.

Książki z obu Kolekcji CPCD i Konkursu im. Astrid Lindgren, a także wiele innych tytułów znalazło się na Złotej Liście książek polecanych przez Fundację. Jest to stale poszerzany zbiór wartościowych i bezpiecznych książek dla dzieci i młodzieży, które:

  • są ciekawe dla dziecka, dostosowane do jego wieku i wrażliwości, nie wzbudzają lęków i niepokoju,
  • są napisane lub przetłumaczone piękną polszczyzną,
  • kształtują postawę optymizmu i pozytywne nastawienie do świata,
  • promują wzorce właściwych postaw i zachowań.

Złota Lista polecanych przez Fundacje książek, z podziałem na przedziały wiekowe odbiorców

Złota Lista

264

Tytuły na Złotej Liście polecanych książek

16

Ogólnopolskich Tygodni Czytania Dzieciom

79

Klubów Czytających Rodzin

7tys.

Czytających placówek: Szkół i Przedszkoli