Do dzieła zdolni ilustratorzy

Laureatką drugiego etapu konkursu w kategorii Ilustracje została Magdalena Starowicz.

Więcej informacji już wkrótce.

Oświadczenie

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszenie Laureata w kategorii Tekst w konkursie „Piórko 2020. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci” (dalej jako „Konkurs”) oraz organizacja drugiego etapu Konkursu muszą zostać przełożone na późniejsze niż określone w Regulaminie Konkursu terminy. Jednocześnie, w nawiązaniu do komunikatu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie znoszenia obostrzeń obowiązujących na terenie kraju Organizator informuje, że ogłoszenie Laureata w kategorii Tekst w Konkursie odbędzie się 23 czerwca br. Termin ten jest jednocześnie początkiem drugiego etapu Konkursu. Organizator poniżej przedstawia nowy harmonogram drugiego etapu Konkursu oraz wprowadzenia książki obejmującej tekst i ilustracje zwycięzców Konkursu do sprzedaży w sieci sklepów Biedronka.


Harmonogram konkursu 2020

24 lutego - 23 marca

Pierwszy etap konkursu:
Zgłoszenie prac w kategorii Tekst

23 czerwca

Ogłoszenie wyników I etapu konkursu w Kategorii Tekst

Ogłoszenie II etapu konkursu w Kategorii Ilustracje

30 lipca

Koniec II etapu konkursu w Kategorii Ilustracje, zakończenie przyjmowania zgłoszeń

17 sierpnia

Obrady Kapituły Nagrody w Kategorii Ilustracje

18 sierpnia

Telefoniczne powiadomienie Laureata w Kategorii Ilustracje o nagrodzie

20 sierpnia

Podpisanie umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych przez Laureata w Kategorii Ilustracje

2 września

Ogłoszenie wyników II etapu konkursu

16 listopada

Wprowadzenie książki do sprzedaży w sieci sklepów Biedronka

Piórko 2020
Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci

Wyjątkowy projekt sieci Biedronka, mający na celu popularyzację czytelnictwa wśród najmłodszych. Konkurs skierowany jest do debiutujących pisarzy i ilustratorów, których zadaniem jest stworzenie książki dla dzieci w wieku 4-10 lat. Zwycięzcy konkursu, czyli autor najlepszego tekstu oraz autor ilustracji do niego, otrzymają po 100 000 zł nagrody każdy. Książka ich autorstwa trafi do sprzedaży w sklepach sieci Biedronka w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy.

Zasady udziału znajdują się w Regulaminie Konkursu oraz w FAQ.


W ramach pięciu edycji
konkursu nadesłano blisko

Blisko 19 000 wyjątkowych prac

Twórczość zwycięzców została wydana i zachwyciła szerokie grono młodych czytelników!

5 wydanych
książek

Książki, które powstały w ramach konkursu trafiły już do prawie

220 000 polskich domów